June 9, 2023

INS Mormugao commissioned into Indian Navy; Defence Minister Rajnath Singh and Navy chief Admiral R Hari Kumar attend ceremony #Mumbai

இந்திய கடல் எல்லைப் பகுதிகளில், சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துவரும் நிலையில், இந்திய கடற்படையின் திறனை மேம்படுத்தவேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது .இச்சூழலில், ஐஎன்எஸ் மோர்முகோவ் போர்க்கப்பல், இந்திய கடற்படையில்...