அண்மை செய்திகள்

கல்வி

இந்தியாவில் மருத்துவம் பயின்ற மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் மேற்படிப்பு படிக்க, பணிக்கு செல்ல சர்வதேச கூட்டமைப்பின் அங்கீகாரம் தேவையில்லை!

இந்தியாவில் மருத்துவம் பயின்ற மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் மேற்படிப்பு படிக்க, பணிக்கு செல்ல சர்வதேச கூட்டமைப்பின் அங்கீகாரம் தேவையில்லை!

நம் நாட்டில் மருத்துவ கல்வி பயின்ற மாணவர்கள், அமெரிக்கா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் முதுநிலை மருத்துவ படிப்பு படிக்கவும்,

சினிமா செய்திகள்

CLOSE
CLOSE